Muilwijk admistratiekantoor

&

VvE beheer

F.A.Q.


Q.Wat betekend VvE?
A. VvE Betekend: Vereniging van Eigenaren.

Q. Wat is het doel van een VvE?
A. De wet omschrijft het doel van de vve als volgt: De oprichting van een vereniging van eigenaren, die
ten doel heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartements- eigenaren en de
statuten van de vereniging

Q. Wie vertegenwoordigd de VvE?
A. De Vve is een vertegenwoordiger van de gezamelijke eigenaren, en de VvE wordt weer
vertegenwoordigd door een bestuur.

Q. Wat doet een VvE dan zoal?
A. Het samenstellen van een onderhoudsplan, en het verzorgen van het dagelijks onderhoud. Het
opstellen van de financiele begroting, en het vaststellen van de VvE bijdragen.
denk daarnaast ook aan de verzekeringen, schoonmaak, verlichting, beheer van financieen,
organiseren van de vergaderingen enz. enz.

Q. Ben ik verplicht om lid te zijn van de VvE?
A. Ja, van rechtswege bent u lid van de vereiniging van eigenaren als u een appartementsrecht heeft
gekocht.

Q Wat is een appartementsrecht?
A. Als u een appartement koopt, koopt u in feite een deel van het gebouw. Dit heeft het
appartementsrecht.

Q. Een deel van het gebouw?
A. Ja, Sommige delen van het gebouw valt onder het gezamelijk eigendom. Denk bijvoorbeeld aan het
dak, de gezamelijke entee, de lift ezovoort.

Q. Ik heb een appartment op de 1e etage, moet ik dan ook voor het onderhoud van het dak betalen,
terwijl dat 4 etages hoger is?
A. Ja het dak valt onder het gezamelijk eigendom. Ook u draagt zorg voor het onderhoud van het dak.

Q. Onderhoud..... hoe wordt dat geregeld?
A. Groot en planmatig onderhoud wordt in de algemene ledenvergadering besloten. Het dagelijks
onderhoud ligt meestal in handen van het dagelijks bestuur of beheerder.

Q. de Algemene ledenvergadering, wanneer wordt die gehouden?
A. Meestal eens per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, u wordt hiervoor uitgenodig
door het bestuur.

Q. Wat wordt daar dan zoal besproken?
A. In de algemene ledenvergadeirng wordt aan de hand van een vooral vastgestelde agenda diverse zaken
behandeld. denk daarbij aan het onderhoud, de financieen, verzekeringen etcetera.

Q. Hoe worden op de ledenvergadering besluiten genomen?
A. Aan de hand van een stemming. In de splitsingsakte is de verdeling van de stemmen opgenomen.


Wordt vervolgt.....